Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

De drie doel­stellingen 

1) Het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

2) a: Het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: Dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

3) Door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

_______

De digitale tijdschriften van het TCPNL, Pax Theosophia Actueel en Pax Theosophia Archief Reeks, hiervan treft u de meest recent verschenen nummers aan onder de tab Pax Theososophia en daarna onder de subtab Recent verschenen

 

Laatst verschenen nummers:

 

Pax Theosophia Actueel - Zomeroverdenkingen

Thema

Karma en reïncarnatie

Nr. 77 - 14 Augustus 2022

(Klik op onderstaande link)

https://bit.ly/3T2sB7F

 

Pax Theosophia Actueel -  Nr. 76 - 27 juli 2022 

Thema's

De reis naar de Zon van het ruimtevaartuig Parker Solar Probe

door Robert A. Pullen 

 

Abortus provocatus: ethisch verantwoord of moord?

(Dit is een bewerkte versie van een in

Arjuna (dec. 2000 en mrt. 2001) verschenen artikel) 

door Robert A. Pullen

 

Vraag en ant­woordin het licht van de Theosofie 

Over abortus provocatus

(Onderstaand ‘Vraag en antwoord’ verscheen eerder in

Pax Theosophia - 1 Februari 2019)

(Klik op onderstaande link) 

https://bit.ly/3zd7Ooz