Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

De drie doel­stellingen 

1) Het bevorderen van een kern van Uni­versele Broeder­schap - een feit in de Natuur - zon­der onder­scheid van ras, geloof, geslacht, afkomst, persoon­lijke omstan­digheden of politieke overtuiging.

2) a: Het bevorderen van het inzicht dat Religie, Filosofie en Wetenschap de drie aange­zichten zijn van een geheel, om vanuit die synthese het Le­ven in al zijn aspecten, zowel geeste­lijk als stoffelijk, ma­cro- en microkosmisch, te ver­klaren en b: Dat alles uit één Universele Goddelijke BRON is voortgekomen en daar­naar zal terugkeren door de werking van de onveranderlijke Wetten van de Na­tuur, waaraan alles wat leeft en be­staat, waar ook in de uitgestrektheid van het Uni­versum, onderhevig is.

3) Door middel van studie, gesprekken, artikelen, cursussen en lezin­gen zich te richten op de uitgangspunten van de Theosofie, waar­bij Eenheid van alles wat bestaat centraal staat. Vanuit die visie wordt getracht Eenheid als een levende werke­lijkheid in de praktijk van het dagelijks leven te ervaren en der­halve daar conse­quenties aan te verbinden.

De digitale tijdschriften van het TCPNL, Pax Theosophia Actueel en Pax Theosophia Archief Reeks, hiervan treft u de laatste nummers aan door op onderstaande links te klikken:

>>> Pax Theosophia Archief Reeks - Nr. 4 - 1 Januari 2022 <<<

https://bit.ly/3Hw3Kmd

 Actueel - Nr. 72 - 14 November 2021  

https://bit.ly/3IiXdwc

Pax Theosophia Actueel (extra editie) - 17 November 2021 - 

Covid-19 en de pandemie

https://bit.ly/3xVb4UT

Pax Theosophia Archief Reeks - Nr. 1 - 1 Oktober 2021

Serie Wetenschap en Theosofie (1) 

https://bit.ly/30EszN2

Pax Theosophia Archief Reeks - Nr. 2 - 1 November 2021 

Serie Wetenschap en Theosofie (2)

 https://bit.ly/3DhbrLb

Pax Theosophia Archief Reeks - Nr. 3 - 1 December 2021

Wat gebeurt er na de dood?

https://bit.ly/31hMCko