Cursus

 

Uitzicht door inzicht

 

 Een introductie tot een al­lesomvattende levensfilosofie

 

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van wederbelichaming (reïncarnatie: het bewustzijnspro­ces vóór de geboorte en ná de dood), de Wet van zelfwording (evolutie/involutie) en de Wet van de cy­clussen in de Natuur (op menselijk, planetair en kosmisch niveau). Het doel van het menselijk bestaan, de relatie met de ons omringende natuur - waarmee wij onlosmakelijk verbonden zijn - en de vele levensproblemen waar men over het algemeen mee worstelt, worden eveneens uitgebreid besproken. In een boeiend panorama wordt dit alles vanuit een spirituele/holistische visie benaderd, ondersteund door beeldpresentatie. Er wordt getracht tot een beleving te komen van hetgeen wordt besproken als een levende werkelijkheid. Vanuit deze beleving leert men mindfulness, een 'mind over matter' levenshouding te ontwikkelen en te leven in het NU, waardoor men altijd meester is van het eigen levenslot. Gezien de crises waarmee wij al­len individueel en de wereld als geheel worden ge­confron­teerd, kunnen de inzichten die tijdens deze cursus worden opgedaan voor een solide anker in het leven zorgen en een uitzicht door inzicht bieden.

Deze cursus wordt in het najaar 2020 in Dordrecht gegeven. Zie voor info:

https://www.vupapendrecht.nl/algemene-kennis/uitzicht-door-inzicht