Mens, schakel tussen hemel en aarde - Van Vledder

Prijs
24,50 EUR
Aantal
Beschrijving

In het dagelijks leven werkt de mens met zijn bewustzijn gericht op de wereld van de waarneembare werkelijkheid. Zowel de Oude Wijsheid als de moderne natuurwetenschappen leren ons echter dat de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid een zelfgeschapen illusie is. In werkelijkheid is al wat leeft een uitdrukking van een hoger, goddelijk bewustzijn. Onze wereld is een structuur waarin planten, dieren en mensen onderling verbonden zijn in een glorieuze eenheid. De mens heeft het unieke vermogen de brug te overschrijden tussen lager en hoger bewustzijn. Hij kan de sluiers doorbreken die ons scheiden van de tijdloze, allesdoordringende WERKELIJKHEID. Daardoor zijn mensen in staat in onze wereld te werken als schakel tussen het onwerkelijk lager bewustzijn en het hoger bewustzijn dat de bron is van universele liefde en vrede. Prof. Dr. Wim van Vledder was bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden met als leeropdracht 'Metafysica in de geest van de Theosofie'. Hij gaf lezingen in binnen- en buitenland en schreef over theosofie, moderne natuurwetenschap en vele daaraan gerelateerde onderwerpen. Hij is tevens auteur van 'Het mysterie van het Zelf - De Upanishaden'.

Levering: 1-2 werkdagen
Extra informatie

Nieuw exemplaar! - Gratis verzending!